Fontane

Fontane – izgradnja javnih i privatnih fontana

Fontane

Od samog početka, uporedo sa izgradnjom bazena firma Uniden se bavi i izgradnjom fontana.
To su pre svega velike, kako privatne tako i javne fontane.
Kod fontana, voda se tretira po istom principu kao i u bazenu tj. fizički i hemijski.
Fizički, prolaskom kroz filter, a hemijski korišćenjem određenih hemijskih sredstava, kao bi se održao propisani kvalitet vode.

Fontana – Beli dvor

Privatna fontana

Naši projekti

Od javnih Fontana koje smo izgradili, izdvojili bismo:

  • Fontana na Trgu Nikole Pašića
  • Fontana na Belom Dvoru
  • Fontana na Banovom Brdu
  • Fontane na Kalemegdanu (gornja i donja terasa)
  • Fontana u Gradskom parku u Ubu

Fontana  Trg Nikole Pašića – izgradnja

Fontane

Fontana Ub – izgradnja

Fontana – Trg Nikole Pašića, Beograd
Fontane

Fontana – Ub