Kućni bazeni prelivni tip

Bazeni prelivni tip – Izgradnja

Izgradnju klasičnog bazena prelivnog tipa, možemo podeliti u nekoliko faza:

I faza – Izrada građevinskog projekta, sa kompletnim predmerom i predračunom svih potrebnih radova i materijala za izgradnju školjke bazena.
II faza– Postavljanje bazenskih elemenata pre betoniranja i betoniranje.
III faza– Hidroizolacija i završna obloga bazena (mozaik pločice).
IV faza – Postavljanje završnih elemenata i montaža bazenske tehnike u mašinskoj prostoriji.
V faza – Punjenje bazena i puštanje u rad.

Bazeni prelivni tip
Bazeni prelivni tip

Sistem rada

Kod bazena prelivnog tipa, nivo vode je u ravni sa ivicom bazena.
Voda preliva preko prelivnih rešetki, a preko podnih mlaznica filtrirana i hemijski tretirana voda se vraća nazad u bazen.
Pored bazena i mašinske prostorije za ovaj tip bazena neophodan je i komplezacioni bazen (dim.cca 5% od velikog bazena).

Dimenzije

I kod kućnih bazena prelivnog tipa, oblik i dimenzija predstavlja želju investitora, kao i odabir dodatne opreme (turbo jet, hidromasaža, grejanje, slana voda, rasveta u boji…)
Vreme potrebno za izgradnju ovakvog bazena je oko mesec i po dana.